Kunsthal Rotterdam winnaar &Award 2018

Kunsthal Rotterdam én Instituto Buena Bista hebben maandag 10 december de &Award 2018 gewonnen voor het project All you can Art.

De &Award is een prijs voor een organisatie die met succes stappen heeft gezet om de culturele en creatieve sector inclusiever te maken. Aan de &Award is een geldprijs van 25.000 euro verbonden.

Jury voorzitter Noraly Beyer lichtte de keuze kort toe:    ‘Bij All you can Art krijgt iedereen de kans om mee te doen, samen kunst te maken, te leren en te ontdekken. Met activiteiten zoals een Summerschool, tentoonstellingen, externe ateliers, denktanks en de wijken ingaan maakt de Kunsthal een enorme impact. En pakt hiermee op briljante wijze haar maatschappelijke rol op het gebied van diversiteit én inclusie’.

Andere genomineerden waren het Van Gogh Museum en Orakter ism het Bijlmer Parktheater. De jury van de award bestond uit Noraly Beyer (voorzitter), Raja Felgata, Arno Peperkoorn, Rocky Tuhuteru en Emilio de Haan.

De &Award wordt mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds.

Let's talk the talk and walk the walk!

Een toekomstbestendige culturele sector is een inclusieve sector. Vol geëngageerde mensen met oog voor nieuwe beelden. Beeldbestormers! Daarom vond op 10 december de conferentie Beeld&Storm plaats in Gooiland in Hilversum. Op deze dag werd ook de &Award van € 25.000 uitgereikt.

 

Wat is cultuur & creatief inclusief?

Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele aanbod. En een deel van de arbeidsmarkt kiest niet snel voor een loopbaan in de cultuursector. Culturele instellingen missen zo de kans op nieuw publiek, andere collega’s en een prachtige, inclusieve cultuur binnen de eigen organisatie. Een cultuur die past bij deze tijd en die duurzaam is. Bekijk onze promo video!

Onze actiepunten

  • Een landelijke campagne die uitmondt in het congres Beeld&Storm met de uitreiking van de &Award voor een baanbrekend initiatief op het gebied van inclusiviteit
  • De Code Culturele Diversiteit nemen we onder de loep en waar nodig wordt deze aangepast aan actuele ontwikkelingen
  • We bieden tools aan om je te helpen, zoals de digitale scan Inclusiviteit en ontsluiten trainingsaanbod en informatie.

 

Cultuur en Creatief Inclusief is een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele sector die zijn verenigd in de Federatie Cultuur, en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het ministerie van OCW, het VSB fonds en de Rijkscultuurfondsen.

 

       

 

 

Hoe inclusief is jouw organisatie?

Scan met deze test je organisatie om na te gaan of jullie al structureel werk maken van inclusiviteit. Is iedereen binnen de organisatie doordrongen van het Nederland van nu? Kennen jullie het publiek van de toekomst? Die mooie collectie fans van alle leeftijden, van alle sekses, van alle kleuren en met alle smaken. Herkenning ontspant. Zo voel je je thuis. Wil je als podium, cultureel instituut, museum, theater… overleven? Kom dan in actie en doe je best om nieuw publiek en nieuwe collega’s een thuis te bieden en ze een punt van herkenning te geven.

Meer weten?

Neem contact op met Joan Tol

jtol@cultuurencreatiefinclusief.nl

Adres

Museumvereniging | Rapenburgerstraat 123 | 1011 VL | Amsterdam

 

Tropenmuseum pics by ©KIRSTENVANSANTEN