Dit is een alt tekst

Wie wint de &Award én ook € 25.000?

Als oude beelden doorbroken worden, ontstaat er ruimte voor nieuwe. Beelden die passen bij het heden. Er is dit jaar een belangrijke prijs voor zo’n beeldbestormer. Zo’n actieve organisatie die verschillen positief waardeert, zodat kunst, cultuur en creativiteit voor iedereen beschikbaar is. Waar ze elke dag hun best doen om aan te sluiten.

Beslissers die zich vol energie inzetten om bestaande beelden te veranderen. Het is niet altijd makkelijk. Het getuigt van moed en daadkracht om je best te blijven doen om nieuw publiek en nieuwe collega’s een thuis te bieden en ze een punt van herkenning te geven. Daarom is er nu de &Award. Voor die helden die begrijpen dat het niet ‘of, of’, maar ‘en, en’ is. De &Award gaat naar een  instituut, een organisatie, een bijzonder project waarmee met succes stappen zijn gezet om cultuur en creativiteit inclusief te maken. De finalisten zijn inmiddels bekend!

Wil je bij de uitreiking van de &Award zijn? De prijs wordt op 10 december 2018 uitgereikt tijdens Beeld&Storm. De conferentie over gelijke kansen, diversiteit en inclusiviteit in onze sector. Meld je snel aan!

 

De &Award wordt mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds.

Let's talk the talk and walk the walk!

Een toekomstbestendige culturele sector is een inclusieve sector. Vol geëngageerde mensen met oog voor nieuwe beelden. Beeldbestormers! Daarom vindt op 10 december a.s. de conferentie Beeld&Storm plaats in Gooiland in Hilversum. Op deze dag wordt ook de &Award van € 25.000 uitgereikt.

De inschrijving is geopend, meld je nu aan!

Wat is cultuur & creatief inclusief?

Met het actieplan willen we een sterke, toekomstbestendige cultuursector creëren. Want cultuur verbindt en verrijkt, ongeacht de verschillen op grond van sekse, etniciteit, klasse, nationaliteit, leeftijd, en seksuele voorkeur. Een deel van het potentiële publiek voelt zich nu nog niet aangetrokken tot het culturele aanbod. En een deel van de arbeidsmarkt kiest niet snel voor een loopbaan in de cultuursector. Culturele instellingen missen zo de kans op nieuw publiek, andere collega’s en een prachtige, inclusieve cultuur binnen de eigen organisatie. Een cultuur die past bij deze tijd en die duurzaam is. Bekijk onze promo video!

Onze actiepunten

  • Een landelijke campagne die uitmondt in het congres Beeld&Storm met de uitreiking van de &Award voor een baanbrekend initiatief op het gebied van inclusiviteit
  • De Code Culturele Diversiteit nemen we onder de loep en waar nodig wordt deze aangepast aan actuele ontwikkelingen
  • We bieden tools aan om je te helpen, zoals de digitale scan Inclusiviteit en ontsluiten trainingsaanbod en informatie.

 

Cultuur en Creatief Inclusief is een initiatief van de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele sector die zijn verenigd in de Federatie Cultuur, en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het ministerie van OCW, het VSB fonds en de Rijkscultuurfondsen.

 

       

 

 

Hoe inclusief is jouw organisatie?

Scan met deze test je organisatie om na te gaan of jullie al structureel werk maken van inclusiviteit. Is iedereen binnen de organisatie doordrongen van het Nederland van nu? Kennen jullie het publiek van de toekomst? Die mooie collectie fans van alle leeftijden, van alle sekses, van alle kleuren en met alle smaken. Herkenning ontspant. Zo voel je je thuis. Wil je als podium, cultureel instituut, museum, theater… overleven? Kom dan in actie en doe je best om nieuw publiek en nieuwe collega’s een thuis te bieden en ze een punt van herkenning te geven.

Meer weten?

Neem contact op met Joan Tol

jtol@cultuurencreatiefinclusief.nl

Adres

Museumvereniging | Rapenburgerstraat 123 | 1011 VL | Amsterdam

 

Tropenmuseum pics by ©KIRSTENVANSANTEN